top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraVáclav Valášek

Developraní špinavého prádla IV. Co jsme se dozvěděli? A co zatím ne?

Na dubnovém zastupitelstvu, za velkého zájmu obyvatel, proběhla diskuze a hlasování o záměru města směnit lukrativní pozemek na Berlínku s neznámou firmou Brickbay SE, která slibovala postavit bytové domy. Po bouřlivém a několikahodinovém jednání nakonec nebylo přijato žádné usnesení. A ještě dva dny před dalším, tedy červnovým zastupitelstvem nebylo jasné, co se bude dít dál. Ale o tom níže.


Dnes už tedy víme, že společnost Brickbay SE, která měla zajistit výstavbu bytového domu na Berlínku kolem nás kroužila a s vedením města v tichosti záměr připravovala už rok před tím, než se informace objevila na veřejnosti. Tento postup není úplně souladu s předvolebními sliby o otevřené a komunikativní radnici. Hlavně je to naprosto nešťastný způsob, který jen podporuje nedůvěru ve vedení města a komunální politiku, která přitom má bezprostřední vliv na to, jak vypadá a funguje místo, kde žijeme.


Zveřejnění záměru

První šrám dostal záměr už při samotném zveřejnění na úřední desce. Nejprve se v požadavcích objevila standardní podmínka, že zájemce už musí mít zkušenosti s podobně velkým projektem - taková podmínka je běžná, když chcete pro město dělat cokoli, třeba opravit autobusovou zastávku ve Zboží. Zároveň byl záměr hledání investora vypsán na 60 dní, což je u tak velkého záměru cekem krátká doba.

Jenže takové podmínky by budoucí vítěz, firma Brickbay SE, prázdná schránka, bez ekonomické činnosti a bez zaměstnanců, nemohla splnit. Shodou okolností tedy po 14 dnech od vypsání byl původní záměr sejmut a vyvěšen znovu, s novými podmínkami. Podle těch už zájemce nemusí mít žádné zkušenosti či zázemí a na podání nabídek mělo stačit 30 dní. Bez velkého překvapení tedy jedinou nabídku splňující zadání podala společnost Brickbay SE zastupovaná panem Matoušem Spilkou.


Moje poznámka: argument vedení města, že odstraněním kvalifikačních kritérií jsme měli získat více nabídek nedává vůbec smysl, pokud součástí balíčku změn bylo zkrácení lhůty pro podání nabídek ze 60 na 30 dní. Bez jakéhokoli překvapení jsme tedy žádné další nabídky neobdrželi.


Brickbay SE a údajný ředitel Matouš Spilka


O společnosti Brickbay SE jsme se mezitím dozvěděli jen to, že vznikla na podzim 2018, současný vlastník si jí koupil v lednu 2019. V rozporu se zákonem společnost nezveřejňuje účetní výkazy a nově je také v konfliktu se zákonem tím, že nezveřejnila skutečné majitele.

Společnost nově sídlí na pražské adrese, kde sídlí i další 3 firmy jejího jednatele, pana Zdeňka Poula. Ten je u nás v regionu známý jako právník a dlouholetý manažer trutnovského hokejového klubu. Ten letos prodal licenci a opustil druhou hokejovou ligu, dle oficiálních prohlášení z finančních důvodů.


Daleko zajímavější informace však prosákly na veřejnost o údajném řediteli, panu Spilkovi, který celou dobu za společnost s městem jednal. Ačkoli nám se představil jako úspěšný obchodní a projektový ředitel se zkušenostmi s vedením developerských projektů, tak v ten samý čas žádal na soudu osvobození od poplatků s tím, že je osoba bez jakýchkoli příjmů, nemá žádný majetek a eviduje pouze mnohamilionové exekuce.

Ty si mimochodem nese z trestné činnosti při obchodování s auty před 15 lety, kdy dealerům značky Škoda způsobil škodu 13 milionů korun. Tím se však jeho bohatá kriminální kariéra neskončila a pro našince je asi nejzajímavější pokus vytunelovat upadající Golf Nová Amerika u Jaroměře v letech 2016-2017. V insolvenčním řízení si pak v roce 2019 přihlásil za bývalým majitelem golfového areálu fiktivní pohledávky okolo 60 milionů a k tomu dalších bezmála 120 milionů přihlásil jako údajné pohledávky společnosti Brickbay SE. Za toto byl (a nejspíš stále je) vyšetřován oddělením hospodářské kriminality Policie ČR v Jindřichově Hradci pro předstírání neexistujících pohledávek a zvýhodňování věřitele.

Insolvenční rejstřík k tomuto případu eviduje na 230 dokumentů a stále přibývají nové.


Jednání zastupitelstva


Na samotném jednání zastupitelstva pak byl velmi zvláštně navržen program, kdy nejprve mělo dojít k hlasování o záměru společnosti Brickbay a pak teprve o petici občanů proti tomuto záměru. To zní tak absurdně jako byste poslali dítě na tábor a řekli vedoucímu tábora, že má dítě velmi vážná stravovací omezení a vše vedoucímu řekne samo. Vedoucí pak dítěti oznámí, že si ho vyslechne až po tom, co vše sní.

Na žádost paní zastupitelsky Dany Bohutínské (ODS) byl tento paradox opraven a nejprve mohli vystoupit občané našeho města, pak teprve přišel na řadu bod samotného schválení záměru.

Atmosféra byla bouřlivá a v hlavní roli byly dámy. První narušila sebevědomí pana Spilky občanka Nikola Kuhnová. Dále pak ostřila hrany zastupitelka Dana Bohutínská (ODS) a hřebík do rakve zatloukla precizně připravená a nesmlouvavá Veronika Tomková (DKoalice) - její vystoupení si můžete poslechnout v audiozáznamu v čase 54:00 - 56:50.

Po kratší debatě se ještě pan Spilka pokusil o ruměnec slovy, že už se debata dostala někam moc dalekou a po anglicku z Hankova domu zmizel. A od té doby jsme o něm naštěstí neslyšeli.

Hlasování

Jenže ještě muselo proběhnout samotné hlasování.

První pozměňovací návrh přednesla paní zastupitelka Dana Bohutínská (ODS), která navrhla bod stáhnout, vypsat znovu, stanovit požadavky na potenciálního developera, vyvěsit záměr alespoň na 5 měsíců a propagovat ho. Druhý pozměňovací návrh přednesl zastupitel Dušan Kubica (ČSSD), ten navrhl bod z jednání bez dalšího stáhnout. Ani jeden však nezískal potřebný počet hlasů. Takže došlo na hlasování o samotném návrhu směnit pozemek se společností Brickbay za příslib výstavby a přenechání 6 bytů v hotovém domě městu. Přes všechno, co hlasování předcházelo, co bylo před hlasováním známo, se našlo 6 zastupitelů, kteří byli ochotní tento projekt panu Spilkovi a společnosti Brickbay svěřit: Jan Jarolím (ANO, starosta), Jan Helbich (ANO, místostarosta), Jan Kříž (ANO), Vladimír Gluz (bez pp za ANO), Jaroslav Kratěna (bez pp za ANO), Luděk Krýza (ČSSD). Naštěstí to nestačilo a tím byl bod uzavřen tím, že nebylo přijato žádné usnesení. Jak kdo hlasoval se můžete podívat v následujícím záznamu z jednání.


Další jednání zastupitelstva


Protože nebylo přijato žádné usnesení, tak se bodem mělo zabývat zastupitelstvo na svém dalším jednání 10. června 2021. A nastalo ticho po pěšině. Veřejně se k situaci nikdo nevyjádřil a až dva dny před jednáním zastupitelstva byl pozván jeden člen petičního výboru do kanceláře starosty, kde proběhla výměna informací o tom, že bod zařazen na jednání nebude a záměr je odložen. To se však nedostalo ke všem a tak i na toto červnové zastupitelstvo dorazilo několik občanů Berlínku v poměrně bojové náladě. Při první příležitosti se dva z nich, u úplně jiné majetkové záležitosti, ujali slova v diskuzi a proběhla nepříjemná slovní výměna s panem starostou. Konečně jsme se však dozvěděli, že město čeká na vyjádření architekta Košaře, zda je ochotný návrh bytového domu upravit, případně přijít s důvěryhodnou stavební firmou. A pokud do konce prázdnin takový návrh nepřijde, cituji starostu "možná by nebylo od věci" oslovit nějakou architektonickou vysokou školu a studenty, aby se zkusili s územím nějak poprat a připravit městu více návrhů.

Můj názor bedlivého pozorovatele je, že "možná by nebylo od věci" se k situaci postavit čelem. Pana architekta Košaře si trestně stíhaný Spilka ze společnosti Brickbay podle všeho nevybral náhodou, ale dostal na něj doporučení na radě našeho města, Dozvěděl se o jeho dobrém jménu před členy stavebně-architektonické komise, jeho účasti v porotě soutěže na rekonstrukci Městské tržnice a vlivu na přípravě podkladů pro výběr městského architekta. Pan Košař mohl být propustkou a fíkovým listem pod kterým se nečitelná společnost dostane k lukrativnímu pozemku. A málem se to povedlo. Asi není překvapení, že pan Košař nedostal za svou práci od Brickbay zaplaceno. Proto jsem přesvědčen, že bychom neměli experimentovat se studenty, kteří zde pravděpodobně nikdy nebyli a budou si v rámci svých studií s územím (v nejlepším slova smyslu) "hrát", ale pojďme svěřit práci člověku, který je uznávaným a oceňovaným městským architektem, který už si musel území nastudovat a který za práci na území našeho města kvůli našim způsobům a postupům nedostal zaplaceno. Nechť právě jeho kancelář nám zpracuje územní studii celé lokality.

Tak tohle víme. Co ještě nevíme?


Nevíme, kde se tady pan Spilka vzal a kdo mu otevíral dveře. Jak zjistil, že právě zde by mohla být úrodná půda pro pokračování jeho bohaté historie.

Také nevíme, kdo vyvolal změnu zadávacích podmínek tak, aby padly na míru tomuto podivnému vítězi.


Nevíme, kolik takových projektů je nebo bylo občanům za zády připravovaných. Ukázalo se, že petenti z Berlínku s výstavbou bytů problém nemají, pokud bude dostatečně včas a transparentně komunikována a budou se moci ke svému "území" vyjádřit. Nakonec tedy pořád nevíme, jak to bude s bydlením ve Dvoře Králové. Úměrně kritickému nedostatku bytů jsou vyšroubované jejich ceny. Je to stěžejní úkol při boji s úbytkem obyvatel, stárnutí populace města a důvod proč se nám domů nevrací vysokoškoláci a ti, kdo chtějí založit rodinu. K tomu totiž potřebují odpovídající bydlení. Pěknou 2+1 blízko centra, odkud všude dojdou pěšky.

Na veřejnost neunikly žádné další záměry na výstavbu bytů v širším centru. Horší, než to příště udělat zase takto blbě už je jen jediné: nedělat nic.

Popis situace golf Nová Amerika
.pdf
Stáhnout PDF • 235KB
Úvodní obrázek: mapy.cz

486 zobrazení0 komentářů

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page